Liên hệ

Malaysia:

Số 31, Jalan Maju, Taman Maju, 83000 Batu Pahat, Johor, Malaysia
Tel: 607-4329031 / 60167719035
Việt Nam:

Tầng 8, Tòa Nhà 315 Trường Chinh, P.Khương Mai, Q.Thanh Xuân, Hà Nội.
Tell: + 84-4 35668589 / 1800 5555 72

Hồ Chí Minh: Tầng 8, tòa nhà Robot, Phường 5, quận 3, Hồ Chí Minh

Tel: (+848) 38326688 / 1800 5555 72
Cambodia:

Số  #P132, St.Pleasue, Sangkat Tueukthla, Khan Sensok, Phnom Penh.
Tell: +855 97310 1854

Lào:    

F5016 Vientiane Center , Khouvieng Road, Vientian Capital

to-top